Poniżej przedstawiamy Państwu naszą ofertę i możliwości techniczne.

OFERTA :

- rozładunek, załadunek i magazynowanie towarów zbożowych,
- powierzchnia składowania łącznie ok 11000 ton
- rata przeładunkowa do 150 ton/h zboże i 100 ton/h śruta rzepakowa,
- załadunek w relacji bezpośredniej samochód-statek,
- wysoka, proekologiczna szczelność załadunku,
- własna waga samochodowa,
- max zanurzenie przy nabrzeżu do 8,4 m,


Nasz Przenośnik Nabrzeżowy "porusza się na boki" na długości 35m i od Nabrzeża po linii prostopadłej 12m. Przy maksymalnie wysuniętym i podniesionym maszcie w świetle od końca rękawa do lustra wody wysokość wynosi 11,8m. Jest możliwość podniesienia rękawa ręcznie o 1m w górę.

Elewator wyposażony w system redlerów o dużej wydajności i dwie nowoczesne wagi elektroniczne na podzespołach Siemens'a.

Elastyczność godzin pracy.

Praca w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Zdrowotnym Żywności zgodnym z Codex Alimentarius.

Gwarantujemy miłą i profesjonalną obsługę.
Zapraszamy do współpracy.

LOKALIZACJA

KONTAKT

PPH  MAGROL Sp. z o.o

80-542 Gdańsk

ul. Szkolna 5

kom. +48 601 631 533

kom. +48 609 935 007

tel. +48 58 343 97 72

biuro@elewatormagrol.pl